Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Профил на купувача

Обява "Извършване на строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Железна, общ. Чипровци“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. Обособена позиция № 3: Изграждане и поставяне на „Зарядна станция за електрически велосипеди“ гр. Чипровци.
10.06.2020
Обява - 10.06.2020 г. Документация - 10.06.2020 г. Образци - 10.06.2020 г. Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал. 3 от ЗОП - 10.06.2020 г.Протокол № 1 от 07.07.2020 г. - 07.07.2020 г. Заповед № 253 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община Чипровци - 10.07.2020 г. Договор № ЗД-109 от 21.07.2020 г. по Обосбена позиция № 1 - 21.07.2020 г. Договор № ЗД-108 от 21.07.2020 г. по Обособена позиция № 2 - 21.07.2020 г. Договор № ЗД- 107 от 21.07.2020 г. по Обосбена позиция № 3 - 21.07.2020 г. 

Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Община Чипровци и Община Георги Дамяново".
01.04.2020
Решение за откриване на процедура - 01.04.2020 г. Обявление за поръчка - 01.04.2020 г. Документация - 01.04.2020 г. Образци на документи - 01.04.2020 г. ПИП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. ПУП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2020 г. Протокол № 1 от 04.06.2020 г. - 04.06.2020 г. Протокол № 2 от 08.07.2020 г. - 08.07.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 08.07.2020 г. Протокол № 3 от 14.07.2020 г. - 14.07.2020 г. Доклад - 20.07.2020 г. Решение № 27 от 22.07.2020 г. на Кмета на Община Чипровци за избор на изпълнител - 22.07.2020 г. Договор ЗД-128 от 11.08.2020 г....

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
10.03.2020
Решение за откриване на процедура - 10.03.2020 г. Обявление за поръчка - 10.03.2020 г.Документация - 10.03.2020 г. Образци на документи - 10.03.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 26.03.2020 г. Образец на ЕЕДОП Протокол № 1 от 29.04.2020 г. - 29.04.2020 г. Протокол № 2 от 24.06.2020 г. - 24.06.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 24.06.2020 г. Протокол № 3 от 06.07.2020 г. - 07.07.2020 г. Решение № 26 от 13.07.2020 г.

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
29.01.2020
Решение за откриване на процедура - 29.01.2020 г.   Обявление за поръчка - 29.01.2020 г. Документация - 29.01.2020 г. Образци на документи - 29.01.2020 г. Решение № 10 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на прокет "Топъл обяд" по обособени позиции: Обособена позиция I."Доставка на хляб" и Обособена позиция II."Доставка на различни хранителни продукти"
21.01.2020
Решение за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Обявление за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Документация - 21.01.2020 г. Образи на документи - 21.01 2020 г. Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Протокол № 1 от 03.02.2020 г. - 03.02.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови параметри - 05.02.2020 г.Протокол № 2 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Доклад от работата на комисията - 11.02.2020 г. Решение № 11 от 13.02.2020 г. - 13.02.2020 г. Договор № ЗД-19 от 06.03.2020 г. - 18.03.2020 г.  Договор № ЗД-25 от 13.03.2020 г. - 18.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 18.03.2020 г. Обявление за приключване на...

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""
13.12.2019
ДокументацияПротокол № 1 от 06.01.2020 г. - 06.01.2020 г. Доклад от работата на комисията - 07.01.2020 г. Решение № 1 от 08.01.2020 г. - 08.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка от 09.01.2020 г. - 09.01.2020 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че