Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Туризъм

Дата на публикуване: 29.03.2017 09:51


ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В информационния център гостите на града могат да получат информация относно  забележителностите на града и региона, околните селища, различни атракции и актуални събития.

Адрес: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич" № 57


Исторически хълм 

                                   
1. Католическа църква ,,Санта Мария" - Построена 1371 г. Разрушена по време на Чипровското въстания.


2.Православна църква ..Св. Възнесение Христово" - XVII- ти век вече е съществувала, също е пострадала 1688 г. и по - късно е възстановена. Действаща.


3. Исторически музей - Отворен 1988 г. Музеят разполага с богата сбирка от чипровски килими, църковна живопис, произведения на Чипровска златарска школа, архиеологически находки и писменни извори, свързани с дейността на католиците и Чипровското въстание от 1688 г. Катеринина къща - Част от музейния комлекс. Помещава етнографска сбирка за бита и културата на турлаците. Шарена чешма - от римско време. Запомнена с богатата цветна украса, която е имала преди.
Църква ,,Св. Никола" - в близост до Шарена чешма. Строена през XVII век. Запазени са основата и абсидата.

 Гушовски манастир - Също разрушен верочтно по време на Чипровското въстание. В момента може да се види вкопаната част на църквата, където всяка година на 6 септември се отбелязва празника на града и се прави курбан. Чипровски манастир ,, Св. Иван Рилски" - От X век. През Средновековието е книжовно средище , през Възраждането приютява неведнъж въстаници, поради което е и опожаряван многократно. Интерес будят кулата - костеница  и параклисът ,, Св. Атанасий Велики". Църквите в селата от общината също представляват интерес за посетителите. Чипровски водопад и екопътека ,,Деяница" - Изключително красив 18 метров водопад.