Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Туризъм


ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В информационния център гостите на града могат да получат информация относно  забележителностите на града и региона, околните селища, различни атракции и актуални събития.

Адрес: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич" № 57


Исторически хълм 

                                   
1. Католическа църква ,,Санта Мария" - Построена 1371 г. Разрушена по време на Чипровското въстания.


2.Православна църква ..Св. Възнесение Христово" - XVII- ти век вече е съществувала, също е пострадала 1688 г. и по - късно е възстановена. Действаща.


3. Исторически музей - Отворен 1988 г. Музеят разполага с богата сбирка от чипровски килими, църковна живопис, произведения на Чипровска златарска школа, архиеологически находки и писменни извори, свързани с дейността на католиците и Чипровското въстание от 1688 г. Катеринина къща - Част от музейния комлекс. Помещава етнографска сбирка за бита и културата на турлаците. Шарена чешма - от римско време. Запомнена с богатата цветна украса, която е имала преди.
Църква ,,Св. Никола" - в близост до Шарена чешма. Строена през XVII век. Запазени са основата и абсидата.

 Гушовски манастир - Също разрушен верочтно по време на Чипровското въстание. В момента може да се види вкопаната част на църквата, където всяка година на 6 септември се отбелязва празника на града и се прави курбан. Чипровски манастир ,, Св. Иван Рилски" - От X век. През Средновековието е книжовно средище , през Възраждането приютява неведнъж въстаници, поради което е и опожаряван многократно. Интерес будят кулата - костеница  и параклисът ,, Св. Атанасий Велики". Църквите в селата от общината също представляват интерес за посетителите. Чипровски водопад и екопътека ,,Деяница" - Изключително красив 18 метров водопад.Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че