Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Общинска собственост05.11.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Представям на Вашето внимание текст на проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.     Предоставяме Ви възможност до 07.12.2020 г. да се запознаете с предлагания проект и да направите писмено своите предложения, възражения, сигнали и/или да изразите мнение по така предлаганата програма.     С програмата може да се запознаете от  официалния сайт  на общината www.chiprovsi.bg или в рамките на...