Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Общинска собственост

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване на 28.09.2020 г.
02.09.2020
Обявление за провеждане на търг Заповед Списък имоти

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2020 г.
02.09.2020
Обявление за провеждане на търгЗаповед търг Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци  

Заповед за спечелил търг
17.08.2020

Заповед за спечелил търг
17.08.2020

Провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване
03.08.2020
Заповед на Кмета

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
28.07.2020

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че