Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Общинска собственост

Заповед за спечелил публичен търг
15.06.2020
Заповед на Кмета

Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост
04.05.2020

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.06.2020 г. от 10.00 часа, повторен търг на 15.06.2020 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на общината, за продажба на поземлени имоти частна общинска собственост
04.05.2020
Заповед на кмета

Обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 31,00 кв.м публична общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81390.502.8556 по КККР на гр. Чипровци
04.05.2020

Заповед на Кмета на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Терен с площ от 31,00 кв.м публична общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор №81390.502.8556 по КККР на гр.Чипровци
04.05.2020

Протокол на основание чл. 37 "и" от ЗСПЗЗ
30.04.2020

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че