Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""