Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта и пета категория (чл. 137 от ЗУТ)


Наименование Брой тегления
Регистър 2021 г. 5 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."