Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"