Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Проект: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр. Чипровци, община Чипровци".

Дата на публикуване: 02.11.2021 08:35

Наименование Брой тегления
Проект: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр. Чипровци, община Чипровци\". 365 Изтегли документ с име "Проект: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр. Чипровци, община Чипровци\"."