Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Обява "Извършване на строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Железна, общ. Чипровци“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. Обособена позиция № 3: Изграждане и поставяне на „Зарядна станция за електрически велосипеди“ гр. Чипровци.