Културен календар за 2023 година

Обява "Извършване на строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Железна, общ. Чипровци“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. Обособена позиция № 3: Изграждане и поставяне на „Зарядна станция за електрически велосипеди“ гр. Чипровци.


Наименование Брой тегления
Анекс 1 от 03.08.2020 г. към Договор ЗД-108/21.07.2020 г. с предмет: \"Извършване на строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. 71 Изтегли документ с име "Анекс 1 от 03.08.2020 г. към Договор ЗД-108/21.07.2020 г. с предмет: \"Извършване на строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци."