Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Достъп до обществена информация


Наименование Брой тегления
Списък ЗДОИ 2021 г. 304 Изтегли документ с име "Списък ЗДОИ 2021 г."
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2021 год. 256 Изтегли документ с име "Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2021 год."
Списък ЗДОИ 2020 г. 563 Изтегли документ с име "Списък ЗДОИ 2020 г."
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2020 год. 706 Изтегли документ с име "Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2020 год."