Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Достъп до обществена информация

За контакти: Елена Симеонова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09554 /20-44
e-mail: chiprovci@mail.bg Закон за достъп до обществена информация


Вътрешни правила


Тарифа


Примерна жалба


Примерно заявление


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) за 2017 год.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2018 год.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2019 год.

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Чипровци, и форматите, в които е достъпна


Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности


Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотеби и други нарушения в общинска администрация Чипровци 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че