Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публични регистри по ЗУТ

Дата на публикуване: 01.10.2021 10:55 


Наименование Брой тегления
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 и чл. 5а от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2021 г..pdf 228 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 и чл. 5а от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2021 г..pdf"
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 и чл.5а от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2021 г..pdf 259 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 и чл.5а от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2021 г..pdf"
Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от ЗУТ на издадени актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения за 2021 г..pdf 215 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от ЗУТ на издадени актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения за 2021 г..pdf"
публичен регистър по чл.5а от ЗУТ на влезлите в сила заповеди за премахване по чл.225а, ал.1 от ЗУТ.xlsx 263 Изтегли документ с име "публичен регистър по чл.5а от ЗУТ на влезлите в сила заповеди за премахване по чл.225а, ал.1 от ЗУТ.xlsx"
Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от ЗУТ за 2021 г. за издаване на разрешение за промяна на предназначението по чл.147а от ЗУТ за 2021г..pdf 327 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от ЗУТ за 2021 г. за издаване на разрешение за промяна на предназначението по чл.147а от ЗУТ за 2021г..pdf"
Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж за 2021 г..pdf 338 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл.3, ал.4 и чл.5а от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж за 2021 г..pdf"