Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Празник на Гушовския манастир