Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Екология

Дата на публикуване: 27.03.2017 08:48

План - сметка за разходите за действие по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

                                           
Общинска програма за опазване на околната среда на община Чипровци за период 2015 - 2020 год.


Решение № 97 от 23.03.2016 год.


Програма за развитие на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери не територията на община Чипровци за период 2017 год.


Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2015 - 2020 год.


Решение № 67 от 17.02.2016 год.


Разположение на контейнери за разделно събиране на отпадъци - адреси


Разположение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци на територията на община Чипровци


Схема за разположение на контейнерите за смет на град Чипровци


Справка от РСО от опаковки от контейнери, разполовени на територията на община Чипровци за месец юли-декември 2017 г.

 


Наименование Брой тегления
Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г. 107 Изтегли документ с име "Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г."
Решение за приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г..pdf 113 Изтегли документ с име "Решение за приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г..pdf"