Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Екология

Дата на публикуване: 27.03.2017 08:48

План - сметка за разходите за действие по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

                                           
Общинска програма за опазване на околната среда на община Чипровци за период 2015 - 2020 год.


Решение № 97 от 23.03.2016 год.


Програма за развитие на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери не територията на община Чипровци за период 2017 год.


Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2015 - 2020 год.


Решение № 67 от 17.02.2016 год.


Разположение на контейнери за разделно събиране на отпадъци - адреси


Разположение на контейнерите за разделно събиране на отпадъци на територията на община Чипровци


Схема за разположение на контейнерите за смет на град Чипровци


Справка от РСО от опаковки от контейнери, разполовени на територията на община Чипровци за месец юли-декември 2017 г.

 


Наименование Брой тегления
Методика за извършване на преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Чипровци 32 Изтегли документ с име "Методика за извършване на преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Чипровци"
Заповед № 171 Преброяване на бездомни кучета 28 Изтегли документ с име "Заповед № 171 Преброяване на бездомни кучета"
Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чипровци за периода 2021-2025 г. 39 Изтегли документ с име "Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Чипровци за периода 2021-2025 г."
Решение за приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г..pdf 280 Изтегли документ с име "Решение за приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г..pdf"
Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г. 295 Изтегли документ с име "Общинска програма за управление на отпадъците на община Чипровци за период 2021 г. - 2028 г."