Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заповеди

01.01.1970
Заповед за премахване на сграда ...

01.01.1970
Заповед №585 от 30.10.2012 във връзка с организираното сметоизвозване на ТБО до Регионално депо в гр. Монтана ...

01.01.1970
Заповед №153 за отмяна на заповед 75/18.02.2015 за разпределение ползването на имоти по смисъла на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Ковачица. ...