Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Заповеди

01.01.1970
Заповед №153 за отмяна на заповед 75/18.02.2015 за разпределение ползването на имоти по смисъла на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Ковачица. ...

01.01.1970
Заповед за определяне разпределението на ползване на имотите по ЗСПЗЗ ...

01.01.1970
Заповед за премахване на сграда ...