Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж


Наименование Брой тегления
Регистър 2021 година 42 Изтегли документ с име "Регистър 2021 година"
Регистър 2020 година 69 Изтегли документ с име "Регистър 2020 година"