Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж


Наименование Брой тегления
Регистър 2021 година 9 Изтегли
Регистър 2020 година 30 Изтегли