Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж


Наименование Брой тегления
Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година. 85 Изтегли документ с име "Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година."
Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година. 463 Изтегли документ с име "Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година."
Регистър 2021 година 519 Изтегли документ с име "Регистър 2021 година"
Регистър 2020 година 858 Изтегли документ с име "Регистър 2020 година"