Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Култура
Културни институции


На територията на община Чипровци има девет регистрирани читалища.Основната дейност на читалищата е свързана с библиотечна дейност и художествена самодейност. От голямо значение за местната култура и традиции са действащите фолклорни и самодейни състави. Те вземат участие в много местни, общински, регионални и национални мероприятия, събори и надпявания.


1. НЧ ,,Петър Богдан - 1909"  гр. Чипровци
2. НЧ ,,Гео Милев - 1927"  с. Мартиново
3. НЧ ,,Христо Ботев - 1926"  с. Железна
4. НЧ ,,Иван Бобанов - 1926"  с. Превала
5. НЧ ,, Тодор Токин - 1927" с. Горна Лука
6. НЧ ,, Просвета - 1926" с. Митровци
7. ,, НЧ П.К.Яворов - 1926" с. Бели мел
8. НЧ ,,Бистър ум - 1927" с. Горна Ковачица
9. НЧ ,,Пробуда - 1936" с. Равна
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че