Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини

Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана
03.07.2020
Областен план за развитие на горските територии и приложения към негоРегионална дирекция по горите – Берковица Обявява На основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него. Обсъжданията ще проведат както следва: Община ЧипровциЗаседателна зала в сградата на Общ. администрация11.08.2020 г.13:00 часа Проектът на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана и на доклада за екологична оценка към него са налични на следните...

Уведомително писмо от областно пътно управление - Монтана
02.07.2020
Уведомление

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
29.06.2020
Заповед на Кмета

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
29.06.2020
Заповед на Кмета

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
19.06.2020
Заповед на Кмета

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
19.06.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че