Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения


Наименование Брой тегления
Регистър 2021 г. 38 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."