Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения


Наименование Брой тегления
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2022 г. 123 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2022 г."
Регистър 2021 г. 359 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."