Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Честване на 200 години от рождението на полк. д-р Стефан Дуньов