Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ за 2022 г.

Дата на публикуване: 03.05.2022 16:20

Наименование Брой тегления
Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ за 2022 г. 50 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ за 2022 г."