Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

За 2021 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:19

Наименование Брой тегления
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf 141 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf"
Деяна Петкова 162 Изтегли документ с име "Деяна Петкова"
Каталина Михайлова 152 Изтегли документ с име "Каталина Михайлова"
Мариана Георгиева 149 Изтегли документ с име "Мариана Георгиева"
Петър Иванов 284 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf 323 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf 363 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf"
доклад на комисията 2020 324 Изтегли документ с име "доклад на комисията 2020"
Цветомира Димитрова 244 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Силвия Иванова 304 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 270 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 211 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 213 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 285 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 203 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 314 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 288 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 264 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 219 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова.pdf 352 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова.pdf"
Мирослав Георгиев 249 Изтегли документ с име "Мирослав Георгиев"
Милена Ангелова 224 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 233 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 316 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 245 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Маргарита Ангелова 206 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 259 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 216 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 208 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 285 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 232 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 273 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Илиян Димитров 202 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 319 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 338 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 212 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 211 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Пенова 358 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Минчева 219 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 217 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 302 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Елена Ангелова 274 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Елена Пенова 268 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Ангелова 223 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Дияна Кирилова 200 Изтегли документ с име "Дияна Кирилова"
Димитър Петков 194 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 205 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 336 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Десислава Йорданова 249 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 214 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Георги Георгиев 231 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 256 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 255 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 337 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"
Лида_Александрова 394 Изтегли документ с име "Лида_Александрова"