Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

За 2021 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:19

Наименование Брой тегления
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf"
доклад на комисията 2020 3 Изтегли документ с име "доклад на комисията 2020"
Цветомира Димитрова 3 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Силвия Иванова 2 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 2 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 3 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 2 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 3 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 4 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 3 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 2 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 3 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 2 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова.pdf 2 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова.pdf"
Мирослав Георгиев 3 Изтегли документ с име "Мирослав Георгиев"
Милена Ангелова 2 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 3 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 3 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 3 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Маргарита Ангелова 3 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 2 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 2 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 3 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 2 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 3 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 3 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Илиян Димитров 3 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 3 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 3 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 2 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 2 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Пенова 2 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Минчева 3 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 3 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 3 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Елена Ангелова 3 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Елена Пенова 3 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Ангелова 3 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Дияна Кирилова 2 Изтегли документ с име "Дияна Кирилова"
Димитър Петков 3 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 3 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 2 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Десислава Йорданова 3 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 3 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Георги Георгиев 2 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 2 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 3 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 4 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"
Лида_Александрова 6 Изтегли документ с име "Лида_Александрова"