Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

За 2021 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:19

Наименование Брой тегления
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf"
Деяна Петкова 2 Изтегли документ с име "Деяна Петкова"
Каталина Михайлова 2 Изтегли документ с име "Каталина Михайлова"
Мариана Георгиева 2 Изтегли документ с име "Мариана Георгиева"
Петър Иванов 3 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf 33 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf 38 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf"
доклад на комисията 2020 31 Изтегли документ с име "доклад на комисията 2020"
Цветомира Димитрова 25 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Силвия Иванова 32 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 31 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 25 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 21 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 28 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 19 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 28 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 25 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 29 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 20 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова.pdf 34 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова.pdf"
Мирослав Георгиев 28 Изтегли документ с име "Мирослав Георгиев"
Милена Ангелова 17 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 20 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 31 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 23 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Маргарита Ангелова 25 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 23 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 22 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 21 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 27 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 20 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 28 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Илиян Димитров 22 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 33 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 28 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 21 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 19 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Пенова 30 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Минчева 26 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 20 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 32 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Елена Ангелова 24 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Елена Пенова 27 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Ангелова 25 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Дияна Кирилова 24 Изтегли документ с име "Дияна Кирилова"
Димитър Петков 21 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 19 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 34 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Десислава Йорданова 20 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 24 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Георги Георгиев 21 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 24 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 25 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 36 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"
Лида_Александрова 37 Изтегли документ с име "Лида_Александрова"