Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обяви

обява за прием на документи за длъжността „Съдебен заседател“ в Районен съд-Монтана
25.09.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА   О Б Я В А Прием на документи За длъжността „Съдебен заседател“  в Районен съд-Монтана Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, може да се кандидатира за съдебен заседател. Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Чипровци, следните документи: 1.подробна автобиография, подписана от кандидата; 2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 3.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване; 4.данни за контакт на две лица, към които общинскитe съвети да се обръщат за препоръки; 5.мотивационно писмо; 6.писменно съгласие; 7.декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт; 8.документ за извършена...

Aгенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”
20.07.2020
 През следващата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19. В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и...

Обявена от ЦОИДУЕМ конкурсна процедура 33.19-2020
16.07.2020
Информация

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 20.3 ОТДЕЛ 93 „А“ И 93 „Т“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
08.07.2020
Документация Протокол - 30.07.2020 г. Заповед на Кмета - 30.07.2020 г. Протокол - 07.08.2020 г.  

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 20.2 ОТДЕЛ 93 „В“ И 93 „Р“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
08.07.2020
Документация Протокол - 30.07.2020 г. Протокол - 30.07.2020 г. Заповед на Кмета за спечелил търга- 30.07.2020 г. Договор - 30.07.2020 г.

Заповед за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване на 01.06.2020 г.
01.06.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че