Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обяви

Обявен е открит конкурс за стипендии на база академични постижения за стденти от ромски произход
22.05.2020
Повече информация

Съобщение по чл.18а, ал. 9 от АПК и § 4, ал. 1, изр. 2 от ДР на ЗУТ
20.05.2020

Община Чипровци, в качеството си на бенефициент по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чипровци" по ОПРЧР, обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Доставчик"
14.05.2020
  Срок за подаване на документи: Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа. Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3461 гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” № 45 – Деловодство.   Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).   Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи,...

Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сточща дървесина на корен от обект № 20.1, отдел 202 "д", 159 "и1" и 159 "к1"
06.04.2020
Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Приложения към документация за провеждане на търга Проект на договор Протокол 1 - 27.04.2020 г. Протокол 2 - 04.05.2020 г. Заповед на кмета за избор на изпълнител Договор № ЗД-54/08.05.2020 г.

Съобщение до заинтересованите страни за издадена Заповед № 1/ 06.01.2020 г. на кмета на общ.Чипровци
02.03.2020
Съобщение до заинтересованите страни

За вас работодатели
24.02.2020

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: