Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Първи учебен ден - 15.09.2016 г.