Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2022 - 2024 г.

Дата на публикуване: 12.09.2022 14:27

Наименование Брой тегления
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2024 г. 12 Изтегли документ с име "Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2024 г."
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022 -2031 г. 8 Изтегли документ с име "Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022 -2031 г."