Културен календар за 2023 година

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения


Наименование Брой тегления
Регистър 2020 г. 735 Изтегли документ с име "Регистър 2020 г."
Регистър 2021 г. 813 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."