Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения


Наименование Брой тегления
Регистър 2020 г. 19 Изтегли документ с име "Регистър 2020 г."
Регистър 2021 г. 24 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."