Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

"3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19"

Дата на публикуване: 18.02.2021 08:47


Община Чипровци и Агенция за социално подпомагане сключиха договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. на стойност 24 057.00 лв.
    По проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията на COVID-19 в община Чипровци“ топъл обяд ще получават 100 потребителя от всички населени места на територията на общината.
Лицата са разпределени в следните целеви групи:
  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;
Лица, жители на Община Чипровци, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ от 18.12.2020г. в деловодството на Община Чипровци и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината.  

Топлият обяд ще се доставя до домовете на потребители с цел ограничаване разпространението на COVID-19. Проекта е с продължително до 27.04.2021 г.