Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
Указания за функциониране на места за насатняване и заведения за хранене и развлеченич в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България
22.05.2020

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 20.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
22.05.2020
Заповед на Кмета

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидеични мерки на територията на Община Чипровци считано от 15 май 2020 г. до 14 юни 2020 год.
19.05.2020
Заповед на Кмета

Информация до широката общественост
18.05.2020
РДГ Берковица провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.   В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите-Берковица, на електронен адрес: http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/14822/display за срок от 20 календарни дни. Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които...

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
15.05.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: