Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Контакти

Дата на публикуване: 15.09.2016 12:50
Община Чипровци

Адрес: Бул: ,,Петър Парчевич" 45
Тел: 09554/ 28-28
Факс: 09554/ 96-13
e-mail: chiprovci@mail.bg