Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Избори НС - 11.07.2021 г.


Наименование Брой тегления
заповед заведения.pdf 357 Изтегли документ с име "заповед заведения.pdf"
fpzalns_12-36-00.txt 349 Изтегли документ с име "fpzalns_12-36-00.txt"
Удостоверение Обр. 4 към съобщение на ОД на МВР 384 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 4 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 3 към съобщение на ОД на МВР 410 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 3 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 2 към съобщение на ОД на МВР 366 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 2 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 1 към съобщение на ОД на МВР 373 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 1 към съобщение на ОД на МВР"
Съобщение от ОД на МВР 365 Изтегли документ с име "Съобщение от ОД на МВР"
Покана за консултации - 11.07.2021 г. 357 Изтегли документ с име "Покана за консултации - 11.07.2021 г."
Заповед агитационни материали 382 Изтегли документ с име "Заповед агитационни материали"
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 418 Изтегли документ с име "Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г."
Покана за консултации при Кмета 320 Изтегли документ с име "Покана за консултации при Кмета"
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. по населени места 365 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. по населени места"
Заповед за образуване на избирателни секции 392 Изтегли документ с име "Заповед за образуване на избирателни секции"