Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Избори НС - 11.07.2021 г.


Наименование Брой тегления
заповед заведения.pdf 32 Изтегли документ с име "заповед заведения.pdf"
fpzalns_12-36-00.txt 23 Изтегли документ с име "fpzalns_12-36-00.txt"
Удостоверение Обр. 4 към съобщение на ОД на МВР 41 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 4 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 3 към съобщение на ОД на МВР 33 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 3 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 2 към съобщение на ОД на МВР 30 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 2 към съобщение на ОД на МВР"
Удостоверение Обр. 1 към съобщение на ОД на МВР 32 Изтегли документ с име "Удостоверение Обр. 1 към съобщение на ОД на МВР"
Съобщение от ОД на МВР 35 Изтегли документ с име "Съобщение от ОД на МВР"
Покана за консултации - 11.07.2021 г. 29 Изтегли документ с име "Покана за консултации - 11.07.2021 г."
Заповед агитационни материали 31 Изтегли документ с име "Заповед агитационни материали"
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 42 Изтегли документ с име "Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г."
Покана за консултации при Кмета 36 Изтегли документ с име "Покана за консултации при Кмета"
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. по населени места 35 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. по населени места"
Заповед за образуване на избирателни секции 42 Изтегли документ с име "Заповед за образуване на избирателни секции"