Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Бюджет
12.11.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовто изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства...

05.11.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на...

13.10.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РАОтчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ОУ "Петър Парчевич"Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър...

10.09.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич"Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС -...