Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

2018 г.

Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци


Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Цветомира_Димитрова

Михаил_Лилов

Димитрина_Заркова

Ивелина_Иванова

Малина_Ценкова

Татяна_Иванова

Кристин_Ценова

Мирослав_Георгиев

Милена_Ангелова

Радка_Живова

Анита_Комитска

Константина_Георгиева

Рени_Димитрова

Мая_Георгиева

Лидия_Петкова

Ивалина_Лилянова

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Радослава_Горанова

Елена_Ангелова

Елена_Минчева

Мария_Маркова

Силвия_Еленкова

Лиляна_Цветкова

Мирослава_Петкова

Соня_Младенова

Петко_Петков

Пламен_Петков

Ваня_Петкова

Маргарита_Ангелова

Елена_Кръстева

Елена_Иванова

Иван_Иванов

Десислава_Илиева

Жанета_Трайкова

Петрана_Стоянова

Марко_Еленков


Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване

2019 г.


Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци

Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Анита_Комитска

Десислава_Илиева

Диляна_Миланова

Димитрина_Заркова

Елена_Ангелова

Елена_Иванова

Елена_Кръстева

Елена_Минчева

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Жанета_Трайкова

Иван_Иванов

Ивелина_Иванова

Ивалина_Лилянова

Константина_Георгиева

Кристин_Ценова

Лидия_Петкова

Лиляна_Цветкова

Малина_Ценкова

Маргарита_Ангелова

Мария_Маркова

Марко_Еленков
Мая_Георгиева
Милена_Ангелова
Мирослав_Георгиев

Мирослава_Велкова

Михаил_Лилов

Петко_Петков

Петранка_Стоянова

Пламен_Петков

Радка_Живова

Радослава_Горанова

Рени_Димитрова

Силвия_Иванова

Цветомира_Димитрова

 
Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване


Адриана_Тодорова

Десилава_Йорданова

Димитър_Петков

Йорданка_Тодорова

Петър_Иванов

Пламен_Петков
Виктория_Едуардс
Дияна_Александрова

Доклад новопостъпили служители


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци

 

2020 година


Красимира_Петкова

Георги_Георгиев


Регистър на декларациитя- общинска администрация Чипровци


Адриана_Тодорова

Десислава_Илиева

Десислава_Йорданова

Диляна_Миланова

Димитрина_Заркова

Дияна Александрова- Кирилова

Димитър_Петков

Елена_Ангелова

Елена_Иванова

Елена_Кръстева

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Жанета Трайкова

Ивалина_Лилянова

Иван_Иванов

Илиян_Димитров

Константина_Георгиева

Кристин_Ценова

Лидия_Петкова

Малина_Ценкова

Маргарита_Ангелова

Марко_Еленков
Мая_Георгиева
Милена_Ангелова
Мирослав_Георгиев

Мирослава_Велкова

Михаил_Лилов

Мария Маркова

Петрана_Стоянова

Петър_Иванов

Пламен_Петков

Пламен_Петков

Радослава_Горанова

Рени_Димитрова
Радка_Живова

Силвия_Иванова

Силвия_Иванова

Цветомира_Димитрова