Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Проекти

Общ устройствен план на община Чипровци
27.12.2019
Общ устройствен план - 27.12.2019 г. Обявление за обнародване в в брой № 101 от 27.12.2019 г. на ДВ на Решение № 14 от Протокол № 3 от 04.12.2019 г. на ОС - Чипровци за одобряване на окончателен проект на ОУПОЧ - 27.12.2019 г.

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци между НДЕФ и община Чипровци
16.01.2019
Информация за проекта

Проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада"
04.10.2018
През месец юли 2018 г. стартира изпълнението на проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада" по ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0076-C01, процедура ,,Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020". Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.Бенефициент по проекта е община Чипровци с партньори община Георги Дамяново и фондация ,,Пътя на траките". Безвъзмездната помощ е в размер на 313 915,22 лв. от които:- 266 827,94 лв. европейско финансиране- 47 087,28 лв. инационалноКратко описание на проекта:Създаване на ново социално предприятие, възраждащо и продължаващо традициите на характерните за района занаяти по килимарство и грънчарство,ще реши потребностите на населението в Северозападна България за...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че