Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

За 2022 г.

Дата на публикуване: 12.05.2022 11:02

Наименование Брой тегления
регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на община Чипровци 37 Изтегли документ с име "регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на община Чипровци"
Цветомира Димитрова 39 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Сузана Стефанова - Ставрова 42 Изтегли документ с име "Сузана Стефанова - Ставрова"
Силвия Иванова 43 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 38 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 42 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 40 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 39 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 42 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 41 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 37 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 46 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 45 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова 44 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова"
Милена Ангелова 46 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 44 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 43 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 43 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Мариела Пулкин 42 Изтегли документ с име "Мариела Пулкин"
Маргарита Ангелова 45 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 39 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 40 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 42 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 41 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 40 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 44 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Каталина Михайлова 45 Изтегли документ с име "Каталина Михайлова"
Илиян Димитров 40 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 47 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 40 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 43 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 45 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Минчева 42 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 41 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 45 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Дияна Александрова - Кирилова 44 Изтегли документ с име "Дияна Александрова - Кирилова"
Димитър Петков 42 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 41 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 42 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Деяна Петкова 39 Изтегли документ с име "Деяна Петкова"
Десислава Йорданова 45 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 44 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Даниела Иванова 44 Изтегли документ с име "Даниела Иванова"
Георги Георгиев 47 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 44 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 37 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 41 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"