Културен календар за 2023 година

Състав и структура

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ

1. Цветана Замфирова Петкова - председател

2. Ангел Стоянов Ангелов  - общински съветник

3. Антоанета Тодорова Костова -общински съветник

4. Георги Леонов Кютински - общински съветник

5. Даниел Георгиев Димитров - общински съветник

6. Емануела Руменова Лионова - общински съветник

7. Иван Людмилов Николов - общински съветник

8. Йорданка Иванова Тодорова - общински съветник

9. Калинка Благоева Гогова - общински съветник

10. Николай Иванов Димитров - общински съветник
11. Петя Тимова Вълова - общински съветник


  1. Състав и структура - Текуща страница
  2. Функции