Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Заместник кмет

 

Петко Александров Петков  е роден на  07.01.1984 г.,   несемеен

Образование: средно професионално, ПГСАГ, гр. Монтана

 

Професионална реализация:

2005 г. – 2010 г. – технически ръководител в строителството;

2012 г. – 2019 г. -  специалист „Строителство и инвеститорски контрол“ в община Чипровци

2019 – до момента – заместник-кмет
 

За кореспонденция:

Адрес: гр. Чипровци – 3460, ул. „Петър Парчевич” № 45

Телефон:   0878 101 239      

Факс: 09554 9613

е-mail:  pecopetkov@gmail.com

 

 

Ресори: екология и чистота, общинска собственост, устройство на територията, гражданска защита, пожарна безопасност, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,  етнически и демографски въпроси, земеделие, животновъдство.


Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че