Културен календар за 2023 година

Биографични данни

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

Пламен Макавеев Петков

Кмет на община Чипровци

Дата на раждане: 07.01.1968 г.

Място на раждане: гр. Чипровци

Семейно положение: женен, с една дъщеря

Професионална кариера: частен бизнес -  в сферата на производството, търговията и интернет доставки.


  1. Биографични данни - Текуща страница
  2. Заместник кмет
  3. Функции според ЗМСМА