Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци между НДЕФ и община Чипровци

Дата на публикуване: 16.01.2019 00:00

Информация за проекта