Културен календар за 2023 година

Достъп до обществена информация


01.01.1970
Правила за достъп до обществена информация Заявление за достъп до обществена информация Ценоразпис ...

01.01.1970
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител Читалище "Бистър Ум - 1927г." в с. Горна Ковачица ...