Културен календар за 2023 година

Музей

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

Исторически музей е създаден през 1988 г. по повод на 300 годишнината от Чипровското въстание. Началото на музейната сбирка е от 60-те години. Основната експозиция е в обновената сграда на старото училище, построено през 1886 г. с помощта на отец Милетий  /от Чипровци, монах в Чипровския манастир/.

Залите на музея включват:

  1. Чипровци през древността и средновековието – представена е керамика, фибули, огрибки, римски републикански и османо - турски монети, накити.      
  2. Чипровският металодобив и рудодобив – оръдия на труда, макет на самоков, рудни образци и др.
  3. Чипровска златарска школа – експонирани са изработени от чипровските майстори-златари накити, кандила, чаши и др.
  4. Чипровци през 17 век – представя развитието на чипровската просвета и култура; документи за подготовката и провеждането на въстанието, оръжия.
  5. Чипровски килими – изложени са уреди за обработка на вълната и за получаване на преждата; килими, представящи развитието на килимарското изкуство през ХVІІІ – ХХІ век
  6. Възрожденско изкуство – икони и стенописи от църкви в района

 

Част от музейния комплекс в Чипровци е и Катеринината къща с етнографска сбирка за бита и културата на торлаците.