Културен календар за 2023 година

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Чипровци, и форматите, в които е достъпна

Дата на публикуване: 20.03.2020 11:46