Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Сключени договори

Договор с ,,Астон Сервиз" ООД
29.05.2017

Договор за проектиране
28.07.2016
Проектиране ПРСР 2014- 2020 г.

Договор за проектиране
28.07.2016
Проектиране ПРСР 2014- 2020 г.

Договор за проектиране
28.07.2016
проектиране ПРСР 2014-2020 г.

Договор за основен ремонт на тротоари на бул. Петър Парчевич, гр. Чипровци
05.11.2015

Договор за частично асфалтиране и ремонт на общинска пътна мрежа в община Чипровци
13.08.2015
Договор по обособена позиция 1 ...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че