Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обяви

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 20.3 ОТДЕЛ 93 „А“ И 93 „Т“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
08.07.2020
Документация

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 20.2 ОТДЕЛ 93 „В“ И 93 „Р“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
08.07.2020
Документация

Заповед за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване на 01.06.2020 г.
01.06.2020
Заповед на Кмета

Обявен е открит конкурс за стипендии на база академични постижения за стденти от ромски произход
22.05.2020
Повече информация

Съобщение по чл.18а, ал. 9 от АПК и § 4, ал. 1, изр. 2 от ДР на ЗУТ
20.05.2020

Община Чипровци, в качеството си на бенефициент по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Чипровци" по ОПРЧР, обявява прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Доставчик"
14.05.2020
  Срок за подаване на документи: Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа. Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3461 гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” № 45 – Деловодство.   Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).   Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи,...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че