Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Обяви
25.09.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА   О Б Я В А Прием на документи За длъжността „Съдебен заседател“  в Районен съд-Монтана Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, може да се кандидатира за съдебен заседател. Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Чипровци, следните документи: 1.подробна автобиография, подписана от кандидата; 2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 3.медицинско удостоверение, че лицето...

20.07.2020
 През следващата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19. В часовия диапазон от 9.30 часа до...