Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини

Съобщение до гражданите на Община Чипровци
08.09.2020
Уважаеми граждани, Във връзка с изтичащия голям брой български лични документи през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи /лични карти, паспорти/, Ви уведомяваме следното: „ОД на МВР“ – Монтана ще приема заявления на 23-ти и 24-ти септември 2020 г. в Ритуалната зала в гр. Чипровци от 09.00 – 17.00 часа. Записвания за жителите на гр. Чипровци се правят в Общината, етаж 1 – дежурни по ОбСС и на телефони: 09554/ 28-28, 0878 100 958.

Съобщение
17.08.2020
 ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА На 17 август 2020 г. (понеделник) от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Чипровци  ще се проведе работна среща във връзка с новите програми на Агенцията по заетостта в подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Първи цикъл от информационни срещи за 2020 г. на Областен информационен център - Монтана
13.08.2020
Уважаеми госпожи и господа, Областен информационен център - Монтана стартира цикъл от срещи под формата на изнесени приемни, на които ще представи добри практики от програмен период 2014-2020 г., както и актуални възможности за кандидатстване по оперативните програми. Срещата в община Чировци ще бъде на 27.08.2020 г. на площада пред Общината от 10:00 - 12:00 ч. 

Заповед 296 от 07.08.2020 г. на Кмета на Община Чипровци
10.08.2020
Заповед на Кмета

Заповед на Кмета на Община Чипровци за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци за периода от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
04.08.2020
Заповед на Кмета

Заповед № 260 от 16.07.2020 г. и приложения към нея
17.07.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че