Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Техническа служба

Информация за преценване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение
24.09.2020
Информация

Обява от "Чушкарев" ЕООД
24.09.2020

Съобщение по чл.18а, ал. 9 от АПК и § 4, ал. 1, изр. 2 от ДР на ЗУТ
20.05.2020

Съобщение до заинтересованите страни за издадена Заповед № 1/ 06.01.2020 г. на кмета на общ.Чипровци
02.03.2020
Съобщение до заинтересованите страни

Общ устройствен план на община Чипровци
26.11.2019
Общ устройствен план на община Чипровци

ДОКЛАД за изпълнение на препоръките при изпълнение към ПП за ОУПОЧ
23.10.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че