Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Бюджет

Отчет на община Чипровци към 31.08.2020 г.
10.09.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич"Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС на ОУ "Петър Парчевич"    

Тримесечен отчет към 30.06.2020 г.
12.08.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС  

Отчет на община Чипровци към 31.07.2020 г.
12.08.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- ДЕС Отчет на ДГ "Детелина"Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметкоте за средства от ЕС - ДЕС на ОУ "Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 30.06.2020 г.
13.07.2020
Очет за касовото изпълнение на бюджета Очет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Очет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич"    

Отчет на Община Чипровци към 31.05.2020 г.
12.06.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 30.04.2020 г.
12.05.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- ДЕС Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич"

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че