Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Наредби и правилиници

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци
02.10.2019

Наредба за управление на отпадъците
28.08.2019

Наредба № 13 за управление на горските територии - общинска собственост на община Чипровци
10.06.2019
Наредба № 13 Решение № 229 на Административен съд Монтана

Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци
29.01.2019

Наредба № 3 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Чипровци
25.01.2019

Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
24.01.2019
  Наредба № 4

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: