Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Наредби и правилиници

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.06.2020

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци
02.10.2019

Наредба за управление на отпадъците
28.08.2019

Наредба № 13 за управление на горските територии - общинска собственост на община Чипровци
10.06.2019
Наредба № 13 Решение № 229 на Административен съд Монтана

Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци
29.01.2019

Наредба № 3 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Чипровци
25.01.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че