Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, община Чипровци