Културен календар за 2023 година

Еко-работилници по проект "У-планин"

Дата на публикуване: 28.09.2015 00:00

Дни преди да започне официалната празнична програма на общината, в читалището в Чипровци в продължение на пет дена се проведе обучителен детски лагер "Училище за природа" и еко-работилници за по-големите в рамките на проект У-планин. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по проекта са община Чипровци и Велебитска Удруга Кутерево от Хърватия.

Излет сред природата, работилници за рециклирана хартия, изработване на еко бижута и хранилки за птици, дискусии за пътят на храната, биоразнообразието в Западна Стара планина и различните видове в района, кратки документални филмчета, както и множество други игри и забавни занимания, бяха част от програмата, която имаше за цел да създаде екологично съзнание сред децата и младежите в района. В допълнение беше организиран еко-патрул, в който децата бяха разделени на отбори и събираха нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които след това трябваше да разделят по контейнерите за разделно събиране.