Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Предложение за изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.

Дата на публикуване: 27.06.2022 11:44

Наименование Брой тегления
Предложение за изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. 15 Изтегли документ с име "Предложение за изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г."