Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заповед № 195/03.06.2022 г. на Кмета на община Чипровци за спечелил в публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 81390.503.932 по КККР на гр. Чипровци, с площ 513 кв.м. находящ се в гр. Чипровци, област Монтана, ул. " Стара планина" № 3

Дата на публикуване: 03.06.2022 13:51

Наименование Брой тегления
Заповед за спечелил търг 9 Изтегли документ с име "Заповед за спечелил търг"