Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт ,,Общинска собственост"

Дата на публикуване: 03.06.2022 09:17

Наименование Брой тегления
Списък на допуснатите кандидати 17 Изтегли документ с име "Списък на допуснатите кандидати"
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт ,,Общинска собственост\" 17 Изтегли документ с име "Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител младши експерт ,,Общинска собственост\""
Заявление за участие в конкурс 7 Изтегли документ с име "Заявление за участие в конкурс"
Декларация по 17, ал. 3 от НПКПМДС 2 Изтегли документ с име "Декларация по 17, ал. 3 от НПКПМДС"
Декларация по чл.7, ал.1 и 2 ЗДС 5 Изтегли документ с име "Декларация по чл.7, ал.1 и 2 ЗДС"
Начин на Оценяване и класиране 16 Изтегли документ с име "Начин на Оценяване и класиране"